Jadwiga z Korwin - Szymanowskich Nakwaska h. Prus

Strona jest kontynuacją zlikwidowanej strony projektu "Przywrócić Jadwigę" Niestety nie udało się uzyskać środków od grantodawców instytucjonalnych ani od rodziny Nakwaskich na kontynuację strony, stąd taka forma.

Po lewej prt sc. strony projektowej.
O Fundacji:Od wielu lat nasza rodzina stara się robić coś dla innych. Nie zamykać
się na potrzeby innych ludzi. Działaliśmy w przeróżny sposób: od pomocy
finansowej, z powodu naszych ograniczonych środków finansowych
niewielkiej, przez rzeczową, merytoryczną po logistyczną -
uczestniczenie w różnego rodzaju zbiórkach rzeczy dla potrzebujących,
organizowaniem akcji pomocy itp. Patrząc wokół, uznaliśmy że wśród
istniejących podmiotów, niektóre ważne dla nas cele, nie zawsze są
realizowane. Z różnych powodów nie znalazły się w orbicie ich
zainteresowania. Sądzimy również, że pewne nasze pomysły na działanie
mogą okazać się skuteczniejsze niż inne. A poza tym... "od przybytku
głowa nie boli". Sądzimy, że kolejny podmiot pracujący dla społeczeństwa
to tylko zysk i kolejna propozycja dla tych którzy chcąc się włączyć w
pracę dla innych a do tego momentu nie znaleŸźli miejsca w którym
chcieli by się zaangażować.

Uroczystości

Msza święta, uroczyste poświęcenie tablicy, przedstawienie teatralne,koncerty
fortepianowe oraz instrumentów dętych, konferencja naukowa czy
prezentacja wystawy to tylko część z atrakcji towarzyszących finałowiprojektu Przywrócić Jadwigę, realizowanego przez Fundację Zielony Promień wspólnie z Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Ws
i.

Projekt miał na celu aktywizację młodzieży gimnazjum poprzez zachęceniejej do badania regionalnej historii.Bohaterką projektu była Jadwiga z Korwin-Szymanowskich Nakwaska, dziedziczka i wieloletnia mieszkanka Nakwasina i Kępy Polskiej.Projekt rozpoczął się od zajęć edukacyjnych, w trakcie których uczniowie zapoznali się z postacią Anny Nakwaskiej oraz z jej kręgiem rodzinnym. Efektem zajęć jest powstała wystawa na temat ziemian z ziemi wyszogrodzkiej, w
tymszczególnie Jadwigi, jej rodziny oraz rodziny jej męża - Bolesława Nakwaskiego. Wystawa obecnie prezentowana w Małej Wsi z czasem będziedostępna w kolejnych szkołach powiatu płockiego.Podsumowaniem projektu była konferencja w gimnazjum w Małej Wsi poświęcona losom ziemian w XX wieku w obecnej gminie Mała Wieś. Trwałym efektem zrealizowanego projektu jest publikacja zatytułowana"Zasłużone osoby i rody z gminy Mała Wieś", do której artykuły napisali historycy związani z Małą Wsią.12
czerwca o godzinie 10.00 w kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Kępie
Polskiej mszą świętą celebrowaną przez księdza prałata Witolda
Karpowicza rozpoczęły się uroczystości związane z zakończeniem projektu.
Po mszy św. została poświęcona tablica upamiętniająca Jadwigę z
Korwin-Szymanowskich Nakwaską. Po złożeniu wieńców przed wejściem do
krypty grobowej, goście udali się do Małej Wsi, gdzie kontynuowano
uroczystości.


ARCHIWUM PROJEKTU

12 kwietnia Już zalewdwie dwa miesiące dzielą nas od uroczystości
wieńczących projekt "Przywrócić Jadwigę". Program uroczystości w
zakładce Uroczystości. W najbliższym czasie zostanie przygotowana
publikacja oraz wystawa towarzysząca projektowi przygotowywana przez
uczniów. Nad wystawą pracuje Pan Jakub Korwin-Szymanowski

10 marca miało miejsce ostatnie spotkanie warsztatowe z uczniami gimnazjum. Etap projektu „Przywrócić Jadwigę” polegający na projektowaniu
plansz wystawowych jest tym samym zakończony. Obecnie czekamy na
obrobienie przygotowanych projektów przez grafika. Projekt „Przywrócić Jadwigę” jest już na finiszu w wtorek

 3 marca miało miejsce przedostatnie spotkanie z uczniami. Projekty plansz wystawowych są już na finiszu. W trakcie ostatnich zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z elementami stroju szlacheckiego takimi jak kontusz i żupan, także przymierzając je.

24 lutego zaprezentowano biorącym udział w projekcie uczniom kolejną partię materiałów dotyczących życia i rodziny Jadwigi.Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z aktem chrztu, ślubu oraz zgonu a także z dokumentami państwowymi; takimi jak dowód osobisty oraz paszport potwierdzający jej szwajcarskie obywatelstwo.

21 lutego odbyły
się kolejne zajęcia realizowane w Gimnazjum w Małej Wsi. Uczniowie w
trakcie zajęć zapoznali się z różnymi sposobami graficznego
przedstawiania historii swoich rodzin.W ramach zajęć przygotowane
zostały drzewa genealogiczne i tablice przodków. Uczniowie rozpoczeli
pracę z dokumentami na temat Jadwigii Nakwaskiej oraz przygotowywanie
projektów tablic wystawowych Prace nad projektem tablicy pamiątkowej poświęconej Jadwidze, są już na finiuszu.

 20 lutego
w trakcie wizji lokalnej w świątyni zostały wykonane ostatnie pomiary
konieczne do projektu. Projekt tablicy jest juz po uzgodnieniach w
instytucjach diecezjalnych płockich oraz w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Zabytków - Delegatura Płock.Szczególne podziękowania kierujemy dla księdza proboszcza za udostepnienie kościoła.

3 lutego
rozpoczęły się zajęcia realizowane w Gimnazjum z oddziałem
integracyjnym w Małej Wsi, noszącego imię – Anny Nakwaskiej. Uczniowie w trakcie zajęć mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi terminami związanymi z naukami historycznymi. Podzieleni na grupy uczyli się analizy źródłowej, wspólnie zgłębiając dokumenty związane z życiem Jadwigi.


Kontakt:
Fundacja Zielony Promień
KRS: 0000523640
NIP: 7743221251
Regon: 147463507

biuro:Łomianki Dolne, ul. Wiślana 26 05-092 Łomianki, skrytka
pocztowa 10

kontakt:e-mail: biuro@zielonypromien.pl strona www: www.zielonypromien.pl
tel. +48 22 751 46 45
tel.  885 253 624

adres rejestracyjny:Kępa Polska 54 09-471
Bodzanów
Kreator stron www - szybka strona internetowa